داستان انتخاب رشته برای ادامه تحصیل تو مقطع ارشد بنده هم ،خود طنزی است.ما فقط روز دانشجو را به کوثر بانو تبریک گفتیم.کوثری که 

خود اسیر امتحان های قارچ و ویروسش بود..خانم نه گذاشت و نه برداشت گفت:بیا کنکور ارشد بده.ماهم که خیال پرداز ،گفتیم در چه 

رشته ای؟ همین یک جمله کافی بود تا لیست مشاور کنکور کوثر برایمان تلگرام بشود از رشته کارشناسی ارشد ادبیات دانشگاه تهران بگیر 

تاااااااا رشته فلسفه،ژئوفیزیک،ادبیات نمایشی،هنرهای تجسمی،گویندگی رادیو،علوم سیاسی و ..... از همه جالب تر این جا بود که زمان 

ثبت نام کنکور ارشد تمام شده اما من و کوثر برای تایم های خالی بین کلاس ها برنامه ریزی میکردیم که اره یک روز می رویم فلان کافی 

شاپ یک روز می رویم فلان کافه قنادی نتیجه تمام این انتخاب رشته ها این شد که مارا بحر ادامه تحصیل در مقطع کارشناسی ارشد خلق 

نکرده اند،بچسبیم به همان یک لیسانس و دو مجوزی که داریم