اگر ذهنت پر از ایده و خلاقیت هست،همیشه کنار دستت یک دفتر و قلم باشد و هر وقت هر ایده ای به ذهنت

رسید،بنویسش و اجرایش کن.نگو بماند برای روزهای بعد.ایمان داشته باش که برای روزهای اینده هم کلی ایده به ذهنت میرسد

 

این جمله آدم را یاد خیلی چیزها می اندازد، مثل اینکه:

در زمان حال زندگی کن...از هرچیزی که داری لذت ببر...مثلا ماگ جدیدت را نذار توی کمد بلکه زودی توش یک

چایی یا نسکافه بریز و بخورش..اگر الان دلت میخواهد یک موسیقی گوش بدهی..یا بخوابی..یا کتاب بخوانی..یا

فیلم ببین..انجامش بده ،نگو بماند برای همان زمان مشخصش..

سعی کن زندگی کنی و بدانی این حس خوب باعث شادیت می شود