ماجرای اغتشاش توی مملکت من دوباره شروع شده بود.تخریب اموال عمومی و تکرار برخی جملات که برای

خود گویندهایش هم معنایی نداشت،نقل خیابان های شهرم شده بود.هیچ وقت تلاشی برای ابراز عقاید

سیاسی خودم نمی کنم اما همیشه سعی کرده ام که اطلاعات سیاسی را در حد خودم بالا ببرم

القصه:

تمام این اغتشاش ها باعث شد برای حفظ یک سری مسائل امنیتی، تلگرام و اینستاگرام را فیلتر کنند.حالا

خودتان تصور کنید که وارد نشدن به این دنیا چقدر برای ماها سخت بود.چند ساعتی را به امید درست شدن

طی کردیم،اما انگار این ماجرا مثل ابنبات کشی حالا حالاها کش می امد.و بماند که همه به سمت بهترین فیلتر

شکن ها هجوم بردیم

بعد از چندساعت بی خیالی ،احساس کردم تنها ادم موجود روی کره زمین هستم.برای کوثر یک پیغام گذاشتم

که احساس تنهایی میکنم  و این شروع اس ام اس بازی هایمان بود.به قول کوثر دکمه برگشت را زدیم به شش

سال پیش و دلشوره بالا رفتن هزینه و حجم کلماتی بودیم که اجازه تایپ کردنش را داشتیم

  یکی از درس هایی که این هرج و مرج برای من داشت،این بود که واقعا اسیر دنیای مجازی شده ایم و اگر

گردش های بی دلیلمان را از دنیای مجازی حذف کنند،انگار کاری برای گذران وقت و لذت بردن نداریم

راستی چقدر اس ام اس بازی های قدیم جالب بود.حرف هایمان محدودیت داشت و برای رساندن مفهوم باید از

بهترین جملات استفاده میکردیم و اگر توانایی اش را نداشتیم باید زنگ میزدیم

اما دنیای تکنولوژی الان به ما فرصت بیش از حد صحبت کرن را داده و نهایتش ارسال یک ویس.حرفهایی که

ساعت ها طول میکشد، اما گاهی بی معنا 

خلاصه ما بیسفون را پیدا کردیم ،چون تحمل حرف نزدن در طی یک روز را نداشتیم.اما ایکاش کمی زندگی کردن

را یاد میگرفتیم