الیس در سرزمین عجایب  جز اولین کتاب داستان های کودکی ما بچه های دهه شصتی بود.دخترکی که با خوردن

یک شیرینی، کوچیک و بزرگ میشود و باغی که تمام موجوداتش سخن گو هستند

داستان این فیلم کمک کردن الیس برای نجات سرزمین و نجات اقای کلاهدوز از افسردگی و پیدا کردند اعضای

خانواده اش هست...داستانی که پر از تخیل و افکت های هیجان انگیز هست..اما در فیلم هم مثل داستان های

کودکی ماها خیر بر شر پیروز می شود

اگر دنبال یک فیلم بامزه و یادآور خاطرات کودکی هستید حتما سراغ این فیلم بروید