وقتی تو دنیای به این بزرگی،یکی از بهترین رفیقات دانشجوی رشته میکروبیولوژی باشد..دوتا درس هیچ وقت دنیای شما دوتا را رها نمیکنند، قارچ و 

ویروس..این قارچ دقیقا حکم اون خواهر و براد کوچولویی را داره که روزهای اول نامزدی به عنوان فضول باشی باید با عروس و داماد بیرون برود تا خدایی 

نکرده اون دو زوج بیچاره شیطنتی نکنند....بله در تما قسمت های رفاقت ما دوتا این قارچ که هنوز نمیدانیم آقا هستن یا خانم،نقش پررنگی دارند.

در حدی پررنگ که شب های امتحان کاری کرده که من برای بالا بردن روحیه دوست جان همه کاری ردم.از مداحی گرفته تا بابا کرم رقصیدن و وارد عرصه

طنز شدند.خلاصه امروز خبر آمد که درس قارچ با یک نمره عالی پاس شده..خواستم این موفقیت را به خودم..به حنجره خستم..به خلاقیت بالام..به 

هنرم در زمینه طنز تبریک بگم