عصر پنجشنبه به تماشای فیلم محمد رسول الله نشستیم

وقتی فیلم تمام شد،گفتم آقای مجید مجیدی این پولی که در آوردید حلالتان باشد و نگاه حضرت پیامبر برکت بخش دقایق زندگیتان.الحق که داستان و

فن بیان عالی داشتید.خیلی ها در کتاب های دینی مدارس و کتاب های دیگه خوانده بودیم که حلیمه دایه پیامبر بوده اند،اما داستان رسیدن حلیمه به 

پیامبر را نمیدانستیم.

یکی گفت چرا فقط به کودکی پیامبر پرداخته بودند؟

من هم در جوابش گفتم: وقتی بدانی که یک شخصیت چه مذهبی و چه علمی،چطوری بزرگ شده و چه سختی هایی کشیده اما در بین تمام این

 سختی ها دست از اعتقادش برنداشته،تازه میفهمی موفقیتش در سنین بزرگسالی برای چی هست

به شخصه توی این فیلم عاشق شخصیت ابوطالب پدر حضرت علی علیه السلام شدم.یک عمویی که با تمام وجود و مهربانیش خودش را وقف امانت 

برادر کرد و پاداش این مهربانی بزرگ،داشتن فرزندی به عظمت و بزرگواری حضرت علی بوده

واقعا توی تاریخ عموهای عجیب و دوست داشتنی پیدا میشود