چای و دمنوش های گیاهی یکی از جذابیت های زندگی من هست،اعلام هم کنم که من اصلا ترک نیستم چون همیشه میگویند ترک ها عاشق چایی هستند.

این سری رفتم سراغ یک دمنوش یا همان چایی جدید،اولانگ نامی هستند از خانواده چای سیاه و سبز.رنگش کم رنگ تر از چایی سبز و 

طعم خاص و جالبی دارد.از خواصش نپرسید که خیلی سخت دنبال خواص یک دمنوش یا چای میگردم.خلاصه اگر شما هم عاشق چای و 

دمنوش های مختلف هستید،حتما این چای اولانگ را تجربه کنید.