هیچ وقت علاقه ای به گرفتن فال قهوه نداشتم...اشتباهه توی قهوه تلخ ترک دنبال یک فال شیرین ایرانی بگردم

اما...

بعضی ادمها مثل قهوه تلخ هستند..باید بریزیشون توی کلی یخ و یه پنج تا قاشق مربا خوری شکر بهشون اضافه کنی

بعد بذاری کم کم جا بی افتند

اون وقت بدجور خوشمزه میشوند..اما تا اونا خوشمزه بشوند ما خسته شدیم

راستی من طرفدار قهوه سردم..حتی تو روزها و شب های زمستان