مادر با کلی افتخار و نهایت لاکچری بودن،دست بچه اش را گرفته و با نشان دادن بلیط به اقای مسئول ،شماره صندلی اش را پیدا میکند.

فیلم شروع میشود:

اعتیاد....مصرف مواد...حاملگی های بدون کنترل..فرار از خانه..فحش..کتک کاری....مهمانی های نمیه شب و بی معنا...خانمی غریبه ای که جدیدا دوست بابا شده...قربان و صدقه های بی مرز... تجاوز به بچه ها..

فیلم تمام شد

همان مادر لاکچری با بچه اش از سینما خارج می شود اما اینبار بچه اش گیج و سردرگم و پر از سوال است..توی تاکسی به مادرش نگاه میکند و با خودش میگوید :از مامان بپرسم؟..اگر دعوام کنه و بگه این سوالا به تو ربطی ندارد چی؟..اگر کار زشتم را تحویل بابا بدهد چی؟...فکر کنم بهتره امشب توی تلگرام از بچه ها بپرسم


علم و پیشرفت عصر حاضر به همه ما ثابت کرده که بهترین و موثرترین روش برای بیان یک موضوع و وارد کردنش به مغز آدمها ،فیلم ها و سریال ها هستن..دنیای هنر کاری را انجام میدهد که ساعت ها کتاب خواندن و سخنرانی کردن،انجام نمیدهد.مخالف این پیشرفت نیستم.اما سینما و کارگردان ها یادشان رفته برای مخاطبین سن مشخص کنند.میخواهیم درد را دوا کنیم بدتر رویش نمک میپاچیم.

لطفا،

آموزش بعضی از مسائل را بگذارید به وقت سنی و عقلی کودک..بگذارید بر عهده والدین و مربیان آگاه و بر اساس علم روانشناسی کودک..

لطفا بچه ها را گیج تر از این نکنیم..اطلاعات غلط و زودتر از موئد یعنی نابودی بچه هایمان