شده شماها هم دنبال یک مخاطب خاص برای نوشته هایتان بگردید؟

منظورم نوع جنس مخالف نیست..مهم نیست دختر باشد یا پسر

اما گاهی دلت میخواهد  شخص مورد نظر نوشته هایت را بخواند و نقد کند و بهت گاهی بگوید لا به لای تمام اشتباهات املایی و ویرایشی ات، اما زیبا مینویسی..حرف دلت را میزنی ..پس ادامه بده


آری من یک چنین مخاطبی دارم اما اون نمیداند که من وبلاگ دارم...الان چکار کنم ؟.برم بهش بگم بیا وبلاگم؟..نمیشه..لطفا فکر نکنید جنسش مخالف است یا موافق..شاید روزی مخاطب نوشته هایم شد..فقط مخاطب نوشته هایم