میگن که عشق روز خاصی نمی خواهد.وقتی دو نفر دل هایشان را بهم بدهند،هر روزشان میشود روز عشق

اما اگراز من میپرسیدند که ولنتاین را چه روزقرار بدهیم؟ میگفتم:

ولنتاین راباید روزی قرار بدهیم برای عشق های قدیمی..گل فروشی هاپر شود از آدمهای بالای چهل سال که برای همسرشان گل میخرند..یا مغازه ها پر بشود ازپدربزرگهای بامزه که به یاد دوران نامزدی برای مادربزرگ قراراست یک خرس بزرگ صورتی بخرند

یا اصلا کافی شاپ ها برای عشق های بالای چهل سال رایگان بشود...خلاصه من میگویم بیاین ولنتاین را برا عشق های قدیمی قرار دهیم

امروزی ها ، چه دردوران رفاقت..چه در دوران نامزدی وسالهای اول عروسی بالاخره ماهگرد..تایم گردوسالگرد میگیرند

باید عشق های قدیمی را ببینیم ولذت ببریم