داستان یک طنز اجتماعی و روایتگر مردی است که برای اخذ ویزا راههای مختلفی را امتحان میکند.کارگردان با یک دید طنز خط های قرمز را میشکند و 

وارد دنیای همجنسگرایان و کشیش های مسیحی میشود.کمتر کارگردانی این روزها به مسئله اخذ ویزا که در جامعه خیلی چشمگیر شده است،نگاه داشته است.

قصه در واقع بیان کننده معظل اجتماعی است اما فن طنز و شوخی های فیلم طوری است که برای هیچ کس یک تلنگر حساب نمیشود.و یاز شوخی های جنسی در فیلم های ایرانی با این موضوع که هرچقدر هم یک خانم یا دختر وضعیت مالی خوبی داشته باشد ،باز دنبال یک جنس مخالف میگردد


به عنوان یک فیلم طنز و شنیدن دیالگوهای خنده اور و بازی عالی جواد عزتی و امیر جعفری،دیدن این فیلم را بهتان پیشنهاد میکنم