بین تمامی خبرهای داغ هر روز،همیشه بحث سر ورود بانوان به ورزشگا ه آزادی و تماشای مسابقات فوتبال هست.اگر موضوع این هست

که ورزشگاها یک فضایی برای تخلیه انرژی و هیجانات هست،خب لطفا برای تخلیه این انرژی به دیدن تمام مسابقات بانوان در رشته های

مختلف برو.هم یک انرژی تخلیه کرده ای و هم یک حامی ورزش های دخترانتان باشد.

در ورزشگاه آزادی و بین تمام حرفهای تند و تیز مردان،قطعا نباید دنبال ملایمت بگردید.مثلا آقای آبی پوش به بازیکن تیمش هرگز نمیگوید: 

ببخشید که صدایم را بلند میکنم ،لطفا کمی سریع تر توپ را به یار بغلی پاس بدهید .باز هم معذرت خواهی میکنم


نه خانم و دختر محترم سرزمین من

جو استادیوم ها اینقدرها پر از ملایمت نیست.و اینکه استادیوم مکانی نیست تا با دوست پسر محترم برای یک روز تعطیلات انتخابش کنید.

لطفا این مورد از آزادی زنان را رها کن و سر موضوعات اساسی تر بجنگ.


این یک دیدگاه شخصی است