خیلی وقتها تا وارد استوری اشخاص میشویم با کلی لعنت و نفرین مواجه میشویم

مثلا لعنت به ترافیک..لعنت به شلوغی نزدیک عید..لعنت به کلاس هفت صبح..لعنت به شب امتحان

خوب انسان محترم:
شما برو یک شهر دیگه یا یک بلاد دیگه زندگی کن تا اینقدر توی ترافیک نمانی.

یا یه گزینه روی میز دانشگاهها هست به اسم انتخاب واحد،کلاس هفت صبح برندار .اینقدر صبر کن تا اون واحد درسی منتقل بشود به کلاس دوازده ظهر

یا نه اینکه خودت هم اصلا خرید عید نمیری و کلی استوری از خریدات نمیذاری..از خرید جوراب گل گلیش استوری میذاره تااااااااااااااا اجیل شب عید و کافی شاپی که رفته

استاد

همان لحظه که شما استوری لعنت بر ترافیک میذاری،شک نکن تو ماشین بغلیت یا پشتیت و یا حتی جلوییت هم یکی داره استوری 
لعنت میذاره پس استاد خودت هم رفتی تو لیست ادمهایی لعنت شده

حالا اگر همین شخص بره گردش با دوستاش و کافی شاپ و یک گالری کلی استوری من حالم خوبه میذاره..
یک کمی تا قسمتی ابری موقع استوری گذاشتن فکر کنیم