عید شما مبارکککککککککککککککککککککککککک

سال جدید مبارکککککککککککککککککککککککککککککککککککککک


بلد نیستم و اصلا هم دلم نمیخواهد اینجا کلی از این اشعار و جملات بنویسم که مثلا سگ خوشبختی پاچتون را بگیره..یعنی چی؟ مگه 

خوشبختی سگه که بخواد پاچه هم بگیره؟.هیچ وقت با این اصطلاحات و ترکیب هایش کنار نیامدم


الهی تنتون سالم.دلتون خوش.عاقبتتون بخیر.الهی یک سال پر از خیر و پر از برکت و پر از اتفاقات خوب و شاد.الهی تک تک دقایق زندگیتان 

زیر نگاه حضرت مادر.الهی تک تک دقایق زندگیتون پر از دعای خیر حضرت صاحب.