ین فیلم داستان دختری به نام سمیرا است که قصد دارد با منصور ازدواج کند، در روز پیش از عروسی مادر منصور سمیرا را برای 

معاینه نزد دکتر زنان می‌برد اما سمیرا که از این موضوع شوکه شده‌است از این کار ممانعت کرده و در خیابان اقدام خودکشی 

می‌کند، پس از اطلاع مرگ وی به دو همکلاسی‌اش آنها به دنبال دلیل مرگ دوست خود می‌روند اما دلیل خودکشی از طرف پدر 

سمیرا مخفی می‌شود.


بهارنویس:


ما که نفهمیدیم اول و آخر داستان را.میگویند یک قسمتی از ماجرا سانسور یا حذف شده.به نظرم اگر اون قسمت حذف هم 

نمیشد،زیاد اتفاق خاصی نمی افتاد..اصلا بگذارید رک بگویم که ما فهمیدیم که پدر به دخترش تجاوز کرده..ما هم قبول میکنیم 

که شما خواستید یک معضل اجتماعی را مطرح کنید. اما به نظرتون مطرح کردید؟..حالا که مطرح کردید ،چرا رهایش کردید؟

با این فیلم ساختنتان در ذهن پر از گره و سردرگمی مردم،هزارتا گره دیگر هم اضافه کردید.اگر قرار است معضل مطرح 

کنید،لطفا راه حل هم بدهید..باز خدا عمر بدهد به فیلم هیس دخترها فریاد نمیزنند که آخرش گفت،دختر بچه ها و پسر بچه 

هایتان را دست هرکسی نسپرید،به بچه ها بگوید هرغریبه ای عمو و خاله نیستند،اصلا مگر بچه ها ویترین عقده ها و نمایش 

مادرها هستند که با هر لباس و ظاهری روانه خیابانشان میکنید؟

خلاصه اینکه نفهمیدیم دلیل سکوت پدر سمیرا رو؟..نفهمیدیم سمیرا اگر بی تقصیر بود چرا خودکشی کرد؟.اگر مقصر بود چرا 

به شوهرش دروغ گفت؟..نفهمیدیم چرا مادر شوهر لحظه آخر یاد معاینه افتاد؟.روز اول از خانواده و رفتار و اصالت خانواده سمیرا

 مطمئن نبود؟..خواهر سمیرا که گفت بی خیال پدر برمیگردد به ماجرای مرگ مادر...راستی بعد از یک اتفاق وحشتناک چرا 

سمیرا حالش خوب بود و از ازدواج نمیترسید؟


متشکرم آقای کارگردان ک کلی سوال توی ذهن بیننده گذاشتی و رفتی،بدون راه حل..بدون یک گره گشایی