یکی از سرگرمی های خانه داری برای من،خریدن وسایل مورد نیاز خانه از میدان تره بار هست.میدان های امروزی که به قول قدیمی ها

شیر مرغ دارند تا جون ادمیزاد(درست گفتم؟.مگه مرغم شیر داره و ما هنوز کشفش نکردیم؟)

امروز وقتی جلوی غرفه های میوه فروشی می استادم،دلم میخواست سبدم را پر از میوه های تازه و رنگی کنم و مثل این تبلیغ فامیلا و رب

 گوجه تبرک،وسط باغ بدوم

اما یک لحظه تمام خیال پردازی های میوه ایم را کنار زدم و روبروی میوه ها واستادم و گفتم:

خدایا

دستت دردنکنه که این همه میوه های خوشگل و خوشمزه آفریدی.میوه های وقتی میخوریم حالمون سرجاش میاد و میگیم ای خدا چقدر 

چسبید

خدایا

لطفا به تمام پدرها و مادرها کلی پول پربرکت و حلال بده تا جلوی درخواست های بچه هاشون شرمنده نشوند.کلی پول بده تا هر پدر و 

مادری بتواند برای بچه هاش کلی میوه بخرد و نگاه هیچ بچه ای پر از حسرت نماند