بدون شک معلمی شغل انبیا هست،مخصوصا با این گودزیلاهایی که هر دهه وارد دنیا میشوند.درسته که بیشترشان هم یکی یک دونه و ..

اما خدایی زندگی کردن برای چند ساعت باهاشون صبر ایوب را می خواهد.البته قبول دارم که این بچه ها هیچ گناهی ندارند و خیلی از 

کارهای اشتباهشون نتیجه غلط تربیت پدر و مادر و خندیدن به حرکات زشت شان هست و گفتن ای ننه قربونت بشه ،هست


اصلا بریم سر موضوع خودمان

بله ،معلمی خیلی خوبه اما به نظر بنده پر دانش(خخخخ..شکلک نداریم).بدترین قسمت معلم بودن،معلمی دوران پیش دانشگاهی 

هست.یعنی هرسال استرس،هرسال تست زدن،هرسال بحث با بچه ها که ببین این همه رشته حالا چرا دندانپزشکی؟.هرسال کشتن

 بچه ها برای کسب بالاترین رتبه تا اسم و مقام مدرسه بره بالا و اسم خانم و آقا مدیر بی افته سر زبان ها


خلاصه اینکه ایکاش به بچه ها یاد میدادیم برای رشته ای بجنگ که واقعا دوستش داری،نه اینکه بگی فقط دانشگاه قبول بشم،بهشون

 یاد بدیم که برای آرزوهای خودشان بجنگن ،نه شنیدن به به و چه چه آدم ها،بهشان یاد بدیم که توی دانشگاه خیلی هم خبره،کلی 

دوست نایاب،عقاید اشتباه و مخالف با عقایدت،ظاهرها و رفتارهایی که اصلا مناسب دانشگاه نیست......اما ت یاد بگیر برای خودت 

زندگی کنی،برای عقاید و باورهات