نون والقلم


امروز ،روز ادبیات کودک و نوجوان هم هست.هیچ ادعایی ندارم و آدم اهل منبر تو این زمینه نیستم

اما از زمان لیسانس تا همین یکسال پیش،تو حوزه کودک کارمیکردم.و یاد گرفتم که بازی و قصه بیترین تاثیر را تو آموزش مفاهیم به بچه ها دارد.

ادبیات و قصه نویسی برای کودکان و نوجوانان خیلی سخته.باید داستان پر از آموزش باشه،پر از مفاهیم،راه تخیل را اشتباهی طی نکند، خیلی 

هم ماورایی نباشد

نوجوان هایی که تو اوض سن بلوغ و تضادهای اجتماعی هستند و کودکانی که آمده یادگیری هر مطلبی

لپ کلام اینکه نوشتن قصه و داستان برای این دوتا رده سنی خیلیییییی سخته اما در کنار این سختی ها پر از آرامش و خلاقیت و شیطنت هست.

دست نویسندهایی مثل مصطفی رحماندوست درد نکنه که تو دوران کودکی ما اون همه کتاب های قشنگ نوشتند.

راستی به نظر شماها قصه های نوجوان ها تو این سالهای اخیر،خیلی تخیلی نشده؟