نگید نه ،که اصلا در باورم نمیگنجد.

میدانید همه ما آدمها درباره دیگران گاهی وقت ها از روی کمبود دانش قضاوت میکنیم و پایش یک حکم صادر میکنیم

اما 

توی اطرافیانمون همیشه یک عده اشخاص خاصی هستند که همیشه خدا قاضی هستند و حکم صادر میکنند.آن هم چه حکم هایی

زودی پای نامه میزنند:

فکر کردن ممنوع،زودی اعدام کنید.

چند روزی هست که فکرم درگیر یکی از این آدمها شده است.یعنی نشسته و فقط حکم صادر میکند.آن هم چه حکم هایی

مثلا فلانی زن دوم دارد.حکم میدهد که چه اشکالی دارد.

مثلا روز اول میگفت من میام مهمانی اما دو. روز مانده به عروسی نه من نمیام.این آدمها بی شعور هستند

القصه که چه حکم هایی میکند

داشتم امروز فکر میکردم که اگر نوبت قصه های خودش بشود چطوری حکم میکند؟.مثلا اگر بخواهد یک مهمانی بگیرد..دخترش را شوهر 

بدهد.برای خانه جدید وسایل بخرد...یا هر چیزی

میخوام تمرین کنم که همون اندازه نخودی که حکم صادر میکردم را هم دیگه صاد نکنم.

حامن مطلق روزهای زندگی آدمها فقط خداست