سلاممممممممم

بچه ها چند روزه بدجوری هوای شرکت تو مسابقات نویسندگی زده به سرم

یا مسابقات جالب

اگر کسی خبری از این مسابقات داره

لطفا بهم اطلاع بده