اینجانب کلی علاقه جات به کلی وسیله  جات دارم

مثلا یکیش همین لوازم تحریر..مداد،هم نوکیش و هم رنگیش...پاک کن....تراش..جامدادی...وای دفتر یادداشت های رنگی..

این روزها هم که میرم تو خیابون،مثلا سمت باغ کتاب...انقلاب..شهر کتاب ها

دیگه خودتان تصور کنید که چه حملاتی بهم دست میده

اینا به کنار

قدیما باز یه دستی بر جیب برده و یه چندتایی میخریدم،اما الان باید حساب هزارتومنی های کنج کیف پولم را داشته باشم