تو استوری یک شخص خواندم که نوشته بود:

ای شاخ های دنیای مجازی،تابستان تمام شد.کیف و دفتراتون را جمع کنید و شب ساعت نه بخوابید که صبح از مدرسه جا نمونید.

خدایی راست میگفت

نصف این شاخ های دنیای مجازی ،همین بچه های دهه هشتادی و اخرای دهه هفتادی هستند.

منظور از این دنیای مجازی هم بیشتر اینستاگرام هست.

فکر کنم معلم مدرسه باشی و چندتا از این شاخ ها هم شاگردت.))))))