یه مدته استوری های اینستام را فعال تر کردم و خیلی وقته پست نذاشتم

انگار آدمها عادت کردند به دیدن مطالبی که عمرشان کوتاهه و جاش برای نوشتن و بالای منبر رفتن کمه

فالوورام لایک که نمیکنن ،برای چی پست بذارم؟.در این حد شوق دارم

میگم اینجا کسی هست که از طریق اینستام به پیجم سر بزنه؟

خدایی لایک که نیست ،پاسخگویی به یک سواله