بله بله،اجازه بدهید.راه را بازکنید من بروم بالای منبر.اگر راه دوره مثل مادربزرگای مهربان همین پایین بشینم و بروم بالای منبر.کلا 

میخوام بروم بالای منبر.


خب دیگه.میگم چرا اینقدر از اینستاگرام بدی میگیم و میگید؟...بیچاره این همه حق بهتون داده..حق انتخاب..حق گفتگو..حق بلاک کردن

اینستاگرام مثل شیطونه،شیطون روز قیامت به آدما میگه میخواستی گول نخوری،مگه خدا بهت عقل نداده بود؟.اینستا هم میگه

این همه حق انتخاب داشتی به من چه رفتی دنبال حرفهای چرت و بی اساس..

من توی اینستا آدمایی را فالوو کردم که حال دل خودشان و کپشن هایشان خوبه.آدمایی که عکساشون پر از حس سادگی و هیجانه

برای گذاشتن یک عکس خیلی وسواس ندارند اما برای گذاشتن یک کپشن کلی وسواس دارند.

آدمایی که با روزمرگی های معمولی و واقعیشون و بدور از پز دادن،حالت را خوب میکنند

آدمایی که با کپشن های ساده اما مفهومی و پر معناشون حالت را خوب می کنند.

آدمایی که هم عقیده.هم سلیقه وهم باورت هستند

به جنسیت و ظاهر آدمها توجه نمیکنم. به سنشان هم توجه نمیکنم..به اون عددهای چندصدهزارتایی یا چندصدتایی فالوورهاشون نگاه نمیکنم.اما خب بعضی هاشون هم یه وقتایی برام قابل درک نیستند و از سر رودروایستی انفالو نمیشن که این عده خیلی کم هستند

خیلی وقتا آدمای چندصدهزارتایی فقط حرف و عکس های رنگی رنگی هستند


و خوشحال میشم که آدمهایی که منو فالوو میکنند هم همین حس را داشته باشند.


یه لیوان شربت انبه بیارید گلوم گرفت