امروز بعد از دوماه روز اندازه گیری سایز و وزن بود.خب فکر کنید بعد از دوماه تعطیلات تابستان و میوه های شیرین و خوشمزه

و یه ده روز غذاهای چرب و چیلی هیئت و شربت و چایی های قند پهلو،مربی جان توقع داشت یه سه تا سایز اومده باشم پایین

هیچی دیگه 

باز خدا روشکر چاق نشده بودم،ثابت مونده بودم و نتیجش شد

یک هفته روزی پانصدتا پروانه