باران دیشب تا حالا

یعنی پاییز رسما شروع شده

الهی به خیر..تن سالم..دل خوش..بدون بلا و اتفاق برای مردم سرمینم