یکی از پیج هایی که دنبال میکنم،یک عکاس حرفه ای هست که از کشور هلند عکس های قشنگی می اندازه
من از اول هم عاشق کشور هلند بودم.یعنی اولین انتخابم برای دیدن یک کشور اروپایی،هلند هست.
شما چی؟