سلام پاییز جان

میگم ،نزدیکای غروب که میشه با خودم تصمیم میگیرم که فردا حتما بقچه لباس های پاییز را دربیاورم و جایشان را با لباس های

تابستان عوض کنم.حالا فکر نکنی ،کلی لباس بافتنی دارم.اصلااااااااا.من گرمایی هستم و دلیل علاقم به شما و زمستان و بهار

همین خنکای هوایتان هست،نه اینکه تابستان را دوست ندارم،نه اتفاقا عاشق میوه ها و خوراکی های خنکش هستم،اما خدایی گرمه

القصه

همین که صبح میشه،با خودم میگم: به به ،چه هوای خوبی و زوده برای جا به جایی لباس ها

خلاصه که سر ،چی بپوشم؟ با شما هنوز سازگار نشدیم

الهی پر از خیر باشی،پر از باران های پربرکت و بی خطر