همین ابتدای حرفم بگم که،بنده ایرانی هستم و به ایرانی بودنم هم،افتخار میکنم.

امروز هفت آبان، نمیدانم بزرگداشته،تولده،سالگرد چی این آقای کوروش هست که ملت همیشه در صحنه رفتند بالای منبر.

من فقط چندتا سوال از این آریایی های وطن پرست بپرسم و بروم

کل تاریخ ایران،فقط آقای کوروشه؟

یعنی ما هیچ پادشاه و وزیر و معاون دیگه ای نداریم،که بهش افتخار کنیم؟

قبول ،این آقای کوروش یه چند صدتا یهودی را آزاد کرد،همین؟.از کل زندگی و حکومت کوروش خان،همین قدر بلد هستید؟

میگم فقط هم منشور حقوق بشر کوروش را بلد هستید؟

اصلا تا حالا رفتید تحقیق کنید که روی اون سنگ تاریخی با خط میخی،این آقای کوروش چی نوشته؟

اصلا فرض بر اینکه میدانید چی نوشته،به چندتا از قوانینش عمل کردید؟

خواهش میکنم،مطلب نزنید که اه ای کوروش قبرت خالیه و هیچ بارگاهی ندارید...لطفا دوتا کتاب تاریخ بخوانید، خواهش میکنم حداقل
برید ببینید که کوروش روی اون لوح سنگی چی نوشته،خواهش میکنم فقط ادعا نداشته باشید