گفتیم بعد از دوما،بریم و یک فیلم کمدی ببینیم.

خجالت نکش...خجالت نکش؟!!!

باور کنید از اولین دیالوگ فیلم ما خجالت کشیدیم تا وسطای فیلم.جالبه اسم این دیالوگ ها رو هم  میذارن،طنز

آقااا طنز کجا بود؟.بله قبول دارم یک قسمت هایی از فیلم خنده مان گرفت،اما خدایی دیگه اندازه یک نخود حریم و حیایی قائل باشیم بد 

نیست هان

از وسطای فیلم هم موضوع موش و گربه بازی ایرانی هاست.بچه گم میشود،دوباره پیدا میشود.یک روز خانه خاله سوسکه،یک روز تو

مسجد،یک روز وسط رودخانه ده

اینا هم به کنار،به جز احمد مهرانفر و شبنم مقدمی،ما که نقش بقیه بازیگر ها را نفهمیدیم،در حدی نقششان مهم بود که اگر نبودن ،بهتربود.


آقای کارگردان

ما فهمیدیم که شما یک طنز سیاسی نوشتید و حرف های یک آقای ریئیس جمهور را نقد و مسخره کردید.اما قرار نیست برای تمسخر

بقیه ،اون حد و حرمت ها از بین برود.قرار نیست خیلی راحت هر موضوعی را وارد ذهن نوجوان هایمان کنیم.متاسفانه سینما رده سنی

ندارد و همه برای پر کردن اوقات فراغت تشریف می اورند

اگر قراره طنز و نقد سیاسی بنویسید،لطفا کمی با خلاقیت بیشتر وکمی عاقلانه تر،کمی باادب تر