بعد از بازی های فوتبال همه میشوند آقای خیابانی:

ما همیشه قهرمان هستیم..ما باختمون هم در حد بردمان هست..ما اصلا برای برنده شدن نمیریم  توی زمین،فقط میریم دور هم باشیم

آقااااا

من که طرفدار تیم ملی هم نیستم،اما وقتی می بازید با هر رنگ و پرچمی ،بگید باختیممممممم..قبول کنید که بد بازی کردید و اینقدر بالای

منبر نروید.بگید باختیم،بچه ها تلاش کردن اما نه خیلی.


حالا اینا هیچی..فقط تو فوتبال باختمون شبیه برده.اما اگر تو یک موضوع سیاسی یا اجتماعی یا اقتصادی ببازیم،هیچی دیگه جنگ جهانی 

شروع میشه..باختیم..گند زدیم..بدبخت شدیم...اون وقت باخته نه تنها برابر با برد نیست که هیچی باعث خجالتمون هم میشه