در همسایگی دیوار به دیوار ما،یک آقای بی شخصیت شروع کرد به ساختن یک ساختمان با کلی واحد و طبقه.نه دیگه در حد برج.

این آقاهه برای هر واحدی دوتا خط تلفن از مخابرات گرفت،ولی برای این خط های تلفنش اتاقک نگرفت و با بی ادبی شدید 

سیم های تلفن خانه ما رو از توی اتاقکش بیرون کشید و ریخت روی دیوار و اون وقت سیم های تلفن ساختمان خودش را توی اتاقک ما

جا داد

الانم چند روزه به خاطر باران و باد سیم های ما هی قطع و وصل میشوند.حتی مال طبقه بالاییمون یه هفته قطع بود

دلم میخواد آقاهه را پیدا کنم و بیارمش وسط حیاط با سیم های تلفن بهش شوک بدهم و بهش بگم:


آقای بی ادب

فکرمیکنی دزدی کردن و مال حرام خوردن،فقط از روی دیوار خانه مردم بالا رفتن هست؟..فروختن جنس تقلبی با قیمت بالا هست؟

قسم دروغ خوردن برای فروش هست؟..کیف و موبایل مردم را تو خیابانون زدن هست؟...پول مردم را خوردن هست؟.

نخیررررررررررر

این کار شما با دزدی و مال حرام خوردن ،هیچ فرقی نداره