پای تلویزیون نشسته بودم و مامان داشت برنامه سمت خدا را نگاه میکرد که یک دفعه آقای حسینی قمی با یک لحن جالبی گفت:


وقتی با جوونا حرف میزنی،همش در حال حسرت شنبه و یکشنبه های خارجی ها هستند و تفریحاتشان و مشروب خوردن و عشق و 

حالشان،یا نفری یک سگ خریدن و برای سگشان بهترین امکانات را فراهم میکنند. دلم میخواهد از همین تریبون به جوونا بگم:

شماهایی که اینقدر در حسرت تفریحات اروپایی ها هستید،آیا از دوشنبه تا جمعه هم مثل اونا کار میکنید؟ گره از کار مرد باز میکنید؟.

از ساعت کاریتون نمی زنید؟.واااای یعنی عالی بود

خب راست میگویند دیگه،نشد یک اداره بریم و کارمنداش اخلاقشان سر جا باشه،کار مردم را راه بندازن،دوساعت میره برای ناهار و نماز،

ناهار را میخوره و نماز را هم ان شا الله میخواند،بعدش میاد و میگه برو و فردا بیا..ولی منتظر بهترین حقوق و تفریحاته.ایکاش بلد بودیم

قشنگ حسرت بخوریم،حسرت چیزای با ارزش را بخوریم