مشق هفته پیش:

استاد گفت طی این هفته باید کلی خلاقیت انجا بدهید.     

                                                      خلاقیت یعنی یک جور دیگه اش چه شکلیه؟

مثلا اگر هر روز بندای کفشت را میبندی،امروز کلا بندهای کفش را دربیار و بدون بند بپوشش.

دوتا از بچه ها امتیاز بهترین خلاقیت را گرفته بودند.

یک روز بدون پول زندگی کردن.داستان از این قرار بود که آلا و زهرا بدون حتی یک سکه از خانه میزنن بیرون و تصمیم میگیرند با وسایلی 

که همراهشان هست کسب درآمد کنند.زهرا هرچی کلوچه توی خونه داشته با خودش آورده و توی مترو فروخته.بماند که سر فروختن

و حرف زدن توی مترو چقدر ماجراهای بامزه داشتند.

القصه

امروز فهمیدم یک وقت هایی برای ایجاد یک خلاقیت و حس خوب توی زندگیمان باید کارهایی را امتحان بکنیم که تا حالا انجام ندادیم.

شما چه خلاقیتی دارید؟