یک بخشی از کتاب پروژه شادی درباره نظر خانم گریچن رابین درباره ادبیات کودک هست.ایشان سالهاست که از

دیگران علاقه اش به ادبیات کودک را مخفی کرده،اما طی پروژه  شادیش تصمیم میگیره که با چند نفر درمیان

بگذارد و  روبرو شدن با واکنش دیگران به اینکه انها هم عاشق ادبیات کودک هستند براش خیلی جالبه

 

وقتی به دیدگاه ایشان نگاه میکردم،منم هم باهاشون موافق شدم که دنیای ادبیات کودکان عالیه..موضوع بیشتر

داستان ها اگر تخیلی و پر از هیجان و پر از خیال بافی  هست اما کودکانمان باور دارند  که خیر بر شر پیروز می

شود.میدانی که اگر شنل قرمزیالان اسیر اقا گرگه شده اما قطعا یک راه نجاتی پیدا میکند

.خلاصه هنوز دنیای ادبیات کودکان خیلی تحت تاثیر جو جهان قرار نگرفته است..لطفا کاری کنیم که کودکانمان عاشق کتاب خواندن بشوند