یکی از اتفاقات جذاب دنیای مجازی برای ما انجمن کتاب خوارها این هست،وقتی یک پست درباره آخرین کتابی که خواندیم را 

میگذاریم.زیرش از کامنت هایی پر می شود که وای این کتاب عالی بود یا نه اصلا باهاش ارتباط برقرار نکردم و گاهی این کامنت ها سر 

میخورند و سر از دایرکت درمیاورند و دیگه بحث از کتاب مورد نظر به کتاب های قبل که خواندیم میرسد.

اما مشکلات ما کتاب خوارها زیاد  هست مثلا:

بودجه هامون برای خرید کتاب محدود هست و با تمام پس اندازهایی هم که جمع کنیم نهایتش میشه چهارتا کتاب خرید


کتاب خانه هایمان همیشه سه تا چهارتا کتاب داره که نخونده باقی مانده اما شیطانی که مسئول بخش کتاب خوانی هست هی میگوید برو  یه کتاب دیگه هم بخر


شاید باید مراقب باشیم که درخت هاقطع نشوند ،اما حس توی دست گرفتن کتاب های کاغذی و ورق زدن هایش غیر قابل جایگزینی می باشد.پس لطفا کتاب های درسی را دیجیتالی کنید و درخت ها رو برای کتاب های مختلف قطع کنید


همه ما دنبال یک پدر بزرگ یا مادربزرگ رویایی میگردیم که یک روز وسط یک کتاب فروشی ما رو پیدا کنند و بگویند دختر جان ما یک کتاب خانه پر از کتاب داریم بیا و هرچی دلت میخواهد را برای خودت ببر


القصه....

داستان ما کتابخوارهای عجیب و غریب زیاد هست...