خوب باز دهه فجر شروع شد و از همه مهم تر فجر سینمایی

اونقدر که ما ایرانی ها منتظر دیدن استایل و قیافه و لباس های عجیب و غریب اهالی سینمای وطنی بر روی ردکارپت و گفتگوهای بعد از فیلم هستیم..که خارجی ها در این حد نیستند

خلاصه اگر شما هم به جشنواره فجر رفتید به ما بگویید کدام فیلم ارزش هزینه کردن در اینده را برای دیدن دارد