اگر از اهالی شهر تهران هستید و مثل من زیاد سوار مترو میشوید و باز هم مثل من به جای نگاه کردن به محصولات فروشندگان مترویی و
 
نوع آرایش و لباس آدمها، همش سرتان به در و دیوار است.این روزها باید این شعرای مترویی را کشف کرده باشید

شعرایی که جهت سرودن شعر برای آقای کاله کلی فسفر میسوزنن و شعر میگویند

همه اشعار هم جنبه عشقولانه داره و در رابطه با پنیر خامه ای ویلی هست.مثلا در یکی از این تصاویر مشاهده میکنید که آقای ویلی در 

حال رقصیدن با عسل خانم هستند،عسل خانم میفرمایند:

بی تو کسلم ..با تو عسلم

یعنی تا قبل از این اگر با پنیر لیقوان و خامه صبحانه از اون مدل پاکت های صورتی خورده میشدی،مربا بودی به جای عسل؟