سلام بابا لنگ دراز عزیز

چقدر حرف برای گفتن و نوشتن زیاد است.اما این روزها مردم حوصله خواندن متن های بلند و کپشن های طولانی را ندارند.

فقط دنبال عکس های رنگی و جملات کوتاه میگردند.

میگم بابا

اگر آدمها حرف نزن که از درون میپوکن.یعنی چقدر سکوت..چطوری حال دلشان را خوب کنند؟

ایکاش این روزها آدمها حرف زدن و درد دل کردن را بلد بودند