تو استوری دوتا از آدمهای باحالی که فالوو میکنم،یک سری اطلاعات درباره یک کافی شاپ تو شهر قم دیدم که قراره کنار سفارشات 

شکمی توی منو با پرداخت ده هزارتومان یک و یا چندتا سفارش دیدنی هم بدهید.

داستان از این قراره که چندتا بچه های حوزه هنر با کلی خلاقیت و شوق،تو کافه به اجرای تئاترهای کوتاه و قشنگ پرداختن.یعنی شما کنار

 اون سفارش هیجان انگیز شکمی ،یک انتخاب تئاتری هم میکنید.

وقتی این موضوع را خواندم و نگاه زیبای کسایی که رفتن را،کلی سر ذوق اومدم و دیدم واقعابا کمی خلاقیت و کمی توجه به ای ایده ها

میشه شهر و سرزمینی بسازیم که پر از هیجانات کوچیک اما عمیق باشه و آدمهای این سرزمین حال دلشان خوب


ایکاش اینجا کسی را داشتیم که خوراکش ،دیدن و شنیدن خلاقیت های ساده و کوچیک بود.کسی که در ازای هر حرف طرف مقابل 

نمیگفت :

                            بودجه نداریم