من به باور و عقیده مردم کاری ندارم،اما یک وقت هایی رفتار آدمها با عقایدشان انگار رنگ سازگاری ندارد.این روزها هرجا کی میروی

حرف از فروش دلارهایی هست که خریدی و سوال اینکه موقع فروختن ضرر که نکردی؟

وقتی اعتراض هم کنی میگویند: این ها سرمایه هست

اما از لا به لای باورهای کم و ضعیف من این ها هیچکدام سرمایه و سود کردن نیست.وقتی حال مردم سرزمینم خوب نیست و بعضی ها

بین ساده ترین نیازهای روزانه شان سردرگم شده اند،نامردیه من به فکر سود های چند میلیونی خودم باشم

میدانید همین چند ماه پیش آدمایی بودند که وقتی پولهایشان به یک مقداری میرسید برای خودشان طلا میخریدند،آره این خوبه چون اون

روزها مردم اینقدر مشکلات نداشتن و خریدن یک سرویس طلا توسط یک عده به هیچ اقتصاد و آدمی ضربه نمیزد،تازه به اقتصاد کمک هم

میکرد

اما این روزها این خرید و فروش ها سود کردن و سرمایه نیست،نامردیه در حق مردم نیازمند سرزمینمان

اگر در حق همدیگه رحم نکنیم ،نباید منتظر رحم خدا باشیم