استاد عزیز عادت داره پایان هر جلسه علاوه بر مشق های نوشتنی و تخصصی،یک مشق اخلاقی هم بدهد،من که راضیم

مشق این هفته:


یک هفته بدون قضاوت کردن آدمها،این که چرا این لباس را پوشیدند؟..چرا اینجا رفتند؟..چرا اینطوری خوردند؟..چرا این حرف را زدند؟.

زندگی کنید..تا دیگران هم شما و عقاید و دنیایتان را قضاوت نکنند.


سخته..اگر به زبان هم نیاریم خیلی هایمان توی ذهنمان دیگران را قضاوت میکنیم.نگید نه که اصلا قابل باور نیست.همین دنیای مجازی

براساس یک عکس کلی درباره طرف سخنرانی میکنیم،یا توی مترو با دیدن یک رفتار از یک آدم کلی دربارش بالای منبر میرویم.

میگم شماها هم بیاین به این چالش